M_itä? Nykytaiteen biennaali

 

M_itä? Nykytaiteen biennaali on kahden vuoden välein toistuva nykytaiteen katselmus Itä-Suomessa. Kyseessä on uudenlainen nykytaiteen näyttelykonsepti yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen sekä Kuopion, Mikkelin ja Joensuun taidemuseoiden kesken. Toteutuksessa on mukana myös ammattikuraattoreita, jotka vaihtuvat näyttelyittäin.

Biennaali tuo esiin alueen nykytaidetta, tarjoaa itäsuomalaisille taiteilijoille näkyvyyttä ja parantaa heidän työskentelymahdollisuuksiaan. Tavoitteena on tehdä Itä-Suomi houkuttelevaksi toimintaympäristöksi kuvataiteilijoille, tukea taiteilijoiden ammatissa kehittymistä ja lisätä taidekentän toimijoiden välistä vuoropuhelua.

M_itä? Nykytaiteen biennaali tuo esille itäsuomalaisen ammattitaiteilijoiden monipuolisuuden ja korkean ammattitaidon. Biennaalien taiteilijat valitaan kuhunkin näyttelyyn erikseen huolellisesti valmistellun valintaprosessin kautta. Jokaisessa biennaalissa nostetaan esille tarkoin valittu valikoima taiteilijoita, jotka edustavat alueen taidekentän eri osa-alueita. Biennaaliprosessiin kuuluu taiteilijoiden työskentelyn tukeminen näyttelyyn valmistautumisessa, verkostoituminen sekä näyttelyn hyödyntäminen sen esilläoloaikana.

Ensimmäinen M_itä? Nykytaiteen biennaali on esillä Kuopion taidemuseossa syksyllä 2019 toinen vuonna 2021 Mikkelissä ja kolmas vuonna 2023 Joensuussa.