PIIRTÄMISEN MENETELMÄOPAS

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen on e-kirja. Kirja sopii perusopetukseen koulujen oppilaille hankittujen e- kirjojen joukkoon, mutta  sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

Riitta Huttunen (kuvanveistäjä SKL, kuvataideopettaja, TaM) on työskennellyt  kolmenkymmenen vuoden ajan perusopetuksessa yläkoulun kuvataideopettajana ja opas perustuu hänen menetelmiinsä piirustuksen opetuksessa.

Hinni Huttunen ( kuvataiteilija, KuM, Kuninkaallinen Taidekorkeakoulu ) on nykytaiteilija, mediataiteen moniosaaja.

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen on kolmiosainen opas, joka on tarkoitettu kuvataideopetuksen e-oppimateriaaliksi. Se on tarkoitettu pääasiassa perusopetuksen kuvataideopetukseen, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

  1. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Ti­lan ku­vaa­mi­sen me­ne­tel­miä!
  2. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Ih­mi­sen ku­vaa­mi­nen – help­poa ja haus­kaa?
  3. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Va­lon ja var­jon leik­ki!

Me­ne­tel­mä­opas ha­vain­nol­lis­taa lyi­jy­kynä­piir­rok­sin sen, kuin­ka tär­ke­ää on osa­ta piir­tää käsi­va­ral­la sekä so­vel­taa suuntaisperspektiiviä, joka on ih­mi­sen ku­vaa­mi­ses­sa­kin kor­vaa­ma­ton­ta. Va­lon ja var­jon ku­vaa­mi­nen ko­e­taan mo­nes­ti vai­ke­ak­si, vaik­ka se on­kin op­pi­lais­ta val­ta­van kiin­nos­ta­vaa. Oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa on pel­kis­tet­ty ja sel­keä ohje va­löö­ri­pii­rus­tuk­ses­sa on­nis­tu­mi­seen.

Siirry tähän Swayhin
Siirry tähän Swayhin
Siirry tähän Swayhin

Tekijät: Hinni Huttunen Riitta Huttunen, 2014

Ohessa kuvia oppaan kohdasta  ”Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Va­lon ja var­jon leik­ki!”

teltta_valokuva-300x200 teltta1-300x300 teltta2-300x300 teltta3-300x300 teltta4-300x300 teltta5-300x300

 

 

1. TILAN KUVAAMISEN MENETELMIÄ

MUISTATKO KUN OLIT PIENI LAPSI JA HALUSIT OPPIA AJAMAAN POLKUPYÖRÄLLÄ? KATSOIT IHAILLEN TOISIA, JOTKA JO OSASIVAT PYÖRÄILLÄ. PÄÄTTÄVÄISESTI SINÄKIN ALOITIT HARJOITTELUN JA VARMAAN MUISTAT, ETTEI AJAMINEN OLLUT ALUKSI HELPPOA JA SAATOIT KAATUAKIN KERRAN TAI PARI. EHKÄ AJATTELIT, ETTET IKINÄ OPPISI AJAMAAN POLKUPYÖRÄLLÄ JA ETTET YRITTÄISI EDES OPETELLA. NYT, KUN OSAAT AJAA HYVIN, HUOMAAT, ETTÄ AJATUS SIITÄ, ETTET OSAISI, TUNTUU HASSULTA.

Jokin muukin taito kohdallasi on saattanut edistyä samalla tavalla kuin polkupyörällä ajamisen taito: harjoittelemalla ahkerasti ja paljon! Piirustustaito on samanlainen taito kuin muutkin taidot. Sen voi oppia, kun oppii ajattelemisen kautta ymmärtämään sen menetelmiä. Piirustustaidosta on sinulle elämässä paljon hyötyä ja iloa. Voit helposti havainnollistaa asioita ja merkitä asioita muistiin piirtämällä.

Vanhojen tavaroiden kauppaan astui asiakas, joka tiedusteli myyjältä, olisiko heillä vanhaa sänkyä myytävänä. Kauppias vastasi: ”Kyllä, on yksi, mutta se on kaukana varaston perällä ja tänään ei ole toista myyjää, joten en voi lähteä näyttämään sitä, mutta voin kyllä piirtää kuvan siitä.” Kauppias otti taskustaan kynän ja piirsi paperille kuvassa näkyvän H-kirjainta muistuttavan piirustuksen. Kuten huomaat, ei kauppiaan piirtämästä kuvasta kovinkaan hyvin välity se, millainen sänky oli. Asiakas ei kiinnostunut palaamaan uudelleen.

Jos kauppias olisi osannut hyödyntää tilan kuvaamista eli perspektiiviä piirustuksessaan, hän olisi pystynyt kuvaamaan sängyn toisen tässä nähtävän kuvan tapaan. Tästä kuvasta asiakkaan olisi ollut helppo ymmärtää millainen vanha sänky oli! Kauppias olisi myös voinut myös helposti jatkaa kuvaa lisäämällä siihen yksityiskohtia, koristeita ja kuvioita, joita sängynpäädyissä ehkä oli. Asiakkaan uteliaisuus olisi syttynyt ja hän olisi palannut uudelleen!

Kehittämällä havaintokykyäsi ja harjoittelemalla uusia piirustusmenetelmiä sekä kehittämällä ajatteluasi voit oppia piirtämään ihan minkä aiheen tahansa! Aiheita voit löytää ympäristöstäsi sekä mielikuvituksestasi. Se on hauskaa ja innostavaa! Piirrä käsivaralla! Käsivarapiirustus tarkoittaa piirtämistä ilman apuvälineitä, ilman viivoitinta. Tartu kynään ja anna mennä, älä pelkää virheitä!

 

Piirtäminen edellyttää pysähtymistä, hitautta ja pohdiskelua

”Minustakin se saattaa tulla vielä piirtäjä”, sanoi eräs seiskaluokkalainen äidilleen koulusta palattuaan. ”Älähän nyt, sinulla taisi olla kuutonen kuvataidenumerona todistuksessa”, äiti huomautti. ”Niin, mutta se onkin nyt eri juttu, sillä nyt minua opetetaan!” vastasi lapsi.

”Piirtämisen menetelmäopas perusopetuksen kuvataideopetukseen” on kolmiosainen opas, joka on tarkoitettu kuvataideopetuksen e-oppimateriaaliksi. Se on tarkoitettu pääasiassa perusopetuksen kuvataideopetukseen, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

Menetelmäopas

Menetelmäopas perustuu kokemuksiini kuvanveistäjänä ja yläkoulun kuvataideopettajana 30 vuoden ajalta. Olen huomannut, että oppilaille on tärkeää luoda taidekuvia omista lähtökohdistaan ja omista aiheistaan. Samalla kuitenkin heillä on ankara vaatimus siitä, että kuvan on näytettävä oikealta. Tämä liittyy lapsen kuvailmaisun kehitykseen, jonka mukaan 9-15 – vuotiaalla lapsella on tarve saada piirustukset näyttämään aidoilta, oikein piirretyiltä. Taidekasvatuksen professori Viktor Lowenfeld (1903–1960) tutki ja julkaisi lasten kuvailmaisun kehityksestä vuonna 1947 kirjan ”Creative and Mental Growth”. Teoksessaan hän tutki ja selvitti lapsen kuvailmaisun kehitystä kaikille lasten ja nuorten kuvailmaisusta kiinnostuneille.

Lyijykynällä piirtäminen

Lapsia kiinnostaa lyijykynällä piirtäminen. Tässä asiassa opettaja voi auttaa oppilasta opettamalla hänelle yksinkertaisia ja helppoja menetelmiä. Tekemällä yhdessä oppilaiden kanssa harjoituksia, oppilaat edistyvät nopeasti piirtämisessä ja pääsevät hyviin tuloksiin. He oppivat hyödyntämään piirustustaitoa itseilmaisussaan. Piirustusharjoitukset – vaikkapa mallin mukaan tehtävät – kehittävät havaintokykyä ja ohjaavat näkemään ympäristöä tarkemmin. Hyvin muistiin painettuja mielikuvia voidaan hyödyntää kuvien tekemisessä. Piirtämällä meistä jokaisen on helppo luoda teoksia, joissa voimme käyttää omaa mielikuvitustamme ja kokemuksiamme taidekuvien lähtökohtina. Piirtämällä jokainen voi luoda omia fantasiamaailmojaan sekä käsitellä tunteitaan!

Menetelmäoppaan toteuttamisen innoittajana ovat olleet oppilaani kuluneen 30 vuoden ajalta. Heiltä saamani palaute ja se, kuinka hyvin ja nopeasti he ovat edistyneet piirtämisen taidoissaan, ovat innoittaneet minua kuvataideopettajan työssäni.

Harjoittelu ja oppiminen

Piirtäminen ei aina ole helppoa. Virheen tekemisen pelko ja tunne siitä, ettei osaa piirtää oikein, tuntuu joskus ahdistavalle. Omasta kokemuksestani muistan, kuinka pelottavalle valkoinen paperi saattoi aluksi tuntua. Muistan myös oman piirustuksenopettajani, taidemaalari Arto Pennasen (1943–1989) oppilaitaan kannustavan ja rohkaisevan asenteen, jonka avulla piirtäminen alkoi onnistua. Aiemmin mainitsemani Viktor Lowenfeldin lisäksi kuvataideopettaja ja kirjailija Betty Edwards (1926-) sekä kuvaamataidonopetuksen ja taidepedagogiikan emeritusprofessori Antero Salminen (1939–2003) ovat julkaisseet uraauurtavia teoksia piirtämiseen ja lasten kuvailmaisuun liittyen. Nämä teokset ovat innostaneet minua kuvataideopettajana.

Piirtäminen on taidemuoto, joka edellyttää pysähtymistä, hitautta ja pohdiskelua. Toivon, että kuvataideopetuksessa säilyy jalansija piirtämisen opiskelulle, vaikka koulu ja maailma ovatkin kiireisiä ja kuvavirta ympärillämme on nopea.

”Piirtämisen menetelmäopas perusopetuksen kuvataideopetukseen”  sisältää kolme osaa:

  1. Piirtäminen – ajattelu näkyy viivoina: Tilan kuvaamisen menetelmiä!
  2. Piirtäminen – ajattelu näkyy viivoina: Ihmisen kuvaaminen – helppoa ja hauskaa? 
  3. Piirtäminen – ajattelu näkyy viivoina: Valon ja varjon leikki!

Menetelmäopas havainnollistaa lyijykynäpiirroksin sen, kuinka tärkeää on osata piirtää käsivaralla sekä soveltaa suuntaisperspektiiviä, joka on ihmisen kuvaamisessakin korvaamatonta. Valon ja varjon kuvaaminen koetaan monesti vaikeaksi, vaikka se onkin oppilaista valtavan kiinnostavaa. Oppimateriaalissa on pelkistetty ja selkeä ohje valööripiirustuksessa onnistumiseen.

Oppilaalle

Teksti on kirjoitettu puheena oppilaalle. Oppilaat voivat tutkia e-oppimateriaalia itsenäisesti ja tehdä harjoituksia ohjeiden mukaan. Oppilaat voivat täydentää e-oppimateriaalia lisäämällä siihen omia teoksiaan ja jakamalla linkkejä sivustoista, jotka heitä kiinnostavat ja jotka lisäävät mielenkiintoa piirtämisen oppimiseen.

Opettajalle

Opettaja voi tuntitilanteessa käyttää materiaalia omasta lähteestään, esim. tabletista ja piirtää ja kertoa sen mukaan. Oppilaista on aina kiinnostavaa jos opettaja piirtää liidulla taululle! Dokumenttikameran avulla tuntitilanteessa paperille piirtäminen on oppilaista myös hyvin mieleistä seurattavaa. Opettaja voi muokata materiaalia esimerkiksi lisäämällä sinne omia piirroksiaan ja linkkejä eri Internet-sivustoille, joilta löytää aiheeseen sopivaa materiaalia. Yhteistä toimintaa opettajan ja oppilaiden välillä voisi piirtämisen oppimisen yhteydessä olla asian tutkiminen aiheeseen liittyvien Internet-sivujen avulla.

heinäkuussa 2014

Riitta Huttunen

kuvanveistäjä, kuvataideopettaja, TaM

Piirtämisen menetelmäopas perusopetuksen kuvataideopetukseen” e-oppimateriaalin kolme osaa ovat toteuttaneet Riitta Huttunen (kuvanveistäjä, kuvataideopettaja, TaM) sekä Hinni Huttunen (kuvataiteilija, AMK).

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen on e-kirja, joka myynnissä OnEduShop myymälässä. Kirja sopii perusopetukseen koulujen oppilaille hankittujen e- kirjojen joukkoon, mutta  sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

Riitta Huttunen (kuvanveistäjä SKL, kuvataideopettaja, TaM) on työskennellyt  n. 30v perusopetuksessa yläkoulun kuvataideopettajana ja opas perustuu hänen menetelmiinsä piirustuksen opetuksessa.

Hinni Huttunen ( kuvataiteilija, Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos, AMK ) on nykytaiteilija, mediataiteen moniosaaja.

Kolmen oppaan sarja on myynnissä kappalehinnalla 3,50e/oppilas ja hintatarjouksella 500e/2v/koulu tai 300e/v

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen on kolmiosainen opas, joka on tarkoitettu kuvataideopetuksen e-oppimateriaaliksi. Se on tarkoitettu pääasiassa perusopetuksen kuvataideopetukseen, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

  1. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Ti­lan ku­vaa­mi­sen me­ne­tel­miä!
  2. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Ih­mi­sen ku­vaa­mi­nen – help­poa ja haus­kaa?
  3. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Va­lon ja var­jon leik­ki!

Me­ne­tel­mä­opas ha­vain­nol­lis­taa lyi­jy­kynä­piir­rok­sin sen, kuin­ka tär­ke­ää on osa­ta piir­tää käsi­va­ral­la sekä so­vel­taa suuntaisperspektiiviä, joka on ih­mi­sen ku­vaa­mi­ses­sa­kin kor­vaa­ma­ton­ta. Va­lon ja var­jon ku­vaa­mi­nen ko­e­taan mo­nes­ti vai­ke­ak­si, vaik­ka se on­kin op­pi­lais­ta val­ta­van kiin­nos­ta­vaa. Oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa on pel­kis­tet­ty ja sel­keä ohje va­löö­ri­pii­rus­tuk­ses­sa on­nis­tu­mi­seen.

 

Piirtäminen- ajattelu näkyy viivoina!

Tekijät: Hinni Huttunen Riitta Huttunen, 2014

Ohessa kuvia oppaan kohdasta  ”Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Va­lon ja var­jon leik­ki!”

teltta_valokuva-300x200 teltta1-300x300 teltta2-300x300 teltta3-300x300 teltta4-300x300 teltta5-300x300