now

MITÄ? Nykytaiteen biennaali

MITÄ? Nykytaiteen biennaali on Mikkelin, Kuopion ja Joensuun taidemuseoiden uusi näyttelykonsepti, joka toteutetaan yhteistyössä alueen ammattitaiteilijoiden, taiteilijaseurojen, Taiteen edistämiskeskuksen sekä ammattikuraattoreiden kanssa.

MITÄ? Nykytaiteen biennaalin tavoitteena on edistää alueen kuvataidetta saattamalla yhteen nykytaiteilijoita ja taidealan asiantuntijoita.

Kuopiossa 2019, Mikkelissa 2021 ja Joensuun taidemuseossa 2023 järjestettävien näyttelyiden lisäksi MITÄ?

Nykytaiteen biennaalin liittyy kuraattoritapaamisia eri paikkakunnilla. Lisäksi yhteistyötä ammattitaiteilijoiden, taidemuseoiden, kuraattorien ja muiden taidealan toimijoiden välillä vahvistetaan ja tuetaan eri tavoin. Hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan facebook-sivuilla.

PORTFOLIOTAPAAMISET

M_itä? -biennaalin portfoliotapaamiset jatkuvat Joensuussa 13.4. ja Mikkelissä 20.4.

Itä-Suomen alueen taiteilijoille suunnatut portfoliotapaamiset toteutetaan ryhmätapaamisina, joissa taiteilijat esittelevät tämän hetkistä työskentelyään kuraattoriryhmälle. Kuraattoriryhmässä ovat alueen taidemuseoiden edustajien lisäksi kuraattori Laura Köönikkä ja kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukonen.

Portfoliotapaamisten kautta haetaan myös taiteilijoita vuonna 2019 Kuopion taidemuseossa järjestettävään Mitä? – nykytaiteen biennaaliin.

Molemmille paikkakunnille mukaan mahtuu noin 20 taiteilijaa. Kuraattoriryhmä valitsee portfoliotapaamisiin taiteilijat hakemusten perusteella. Portfoliotapaamisten tarkka ohjelma ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Tapahtumaan voi ilmoittautua 15.3.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen harri.heinonen@taike.fi

Hakeminen portfoliotapaamiseen:
Lähetä lyhyt muutaman rivin mittainen kuvaus viimeaikaisesta työskentelystäsi ja lyhyt perustelu, miksi haluat mukaan portfoliotapaamiseen sekä linkki kotisivuillesi tai sähköiseen portfolioon. Liitä viestiin koko nimesi ja yhteystietosi sekä tieto haluatko ensisijaisesti osallistua Joensuun vai Mikkelin tapaamiseen.

Tapahtuma on osallistujille maksuton.

lähde: