Työskentelystäni / About

Taideteoksissani pohdin elämän ja maailman ilmiöitä materiaalien, muotojen, erilaisten tekotapojen ja menetelmien avulla. Minua kiinnostavat samat asiat, jotka ovat kiinnostaneet kuvanveistäjiä aina: materiaali, pinta, muoto ja tila, johon teokset olivat sijoitettu. Käytän metallia, puuta ja kierrätysmateriaaleja. Toteutan myös virtuaalisia veistoksia 3D- ohjelmilla.

Kuvanveistäjänä työskentelen kolmiulotteisuuden ja plastisen sommittelun parissa myös tietokoneohjelmalla työskennellessäni. Teokseni ovat tutkimusmatkoja uudenlaiseen ilmaisuun taiteellisessa toiminnassani. Teokset ovat uniikkeja.

Teosteni tila, 3D- avaruus, johon ne sijoittuvat, on rajaton ja kokonaan itseni määriteltävissä. Lisäksi on käytettävissä kaikkien eri muotojen ja eri materiaalien valikoima mitä ikinä voikaan kuvitella.

Immateriaaliset teokseni saavat erilaisen mahdollisuuden elää omaa elämäänsä kuin teokset, jotka ovat olemassa todellisina esineinä. Immateriaaliset teokset toteuttavat periaatteita, jotka ovat taiteen ja taiteilijoiden olemassaolon edellytyksenä: riippumattomuus ja vapaus.

Minua innostavat ihmiset ja pohdiskelu, esineympäristö, rakennettu ympäristö, elämä ja sen ilmiöt, oppiminen. Näihin asioihin teoksenikin liittyvät. Sattumaltakin voi syntyä taidetta. Jotain voi löytyä, jokin vanha esine tai materiaali, joka avaa ajatuksen ja syntyy taideteos.

Minulle taide ja sen tekeminen merkitsee sitä, että sen äärellä katsoja voi kokea ja testata tunteitaan, eläytyä erilaisiin tunnelmiin ja muistoihin. Sen avulla voi ilmaista itseään. Kuvitella mielikuvituksessa, jotain mitä ei voi tai saa tai uskalla kokea tai ajatella. Taide voi rohkaista ihmistä asioissa, joissa hän epäröi. Taide voi lohduttaa ihmistä. Taide voi opettaa, se voi antaa vastauksen johonkin, mitä on pohtinut. Se näyttää sen, mikä meille on yhteistä maailmassa; olemme kaikki ihmisiä kaikkine toiminemme yhdessä täällä elämässä.

 About

I am a sculptor and art teacher.  

In my artworks I reflect contrasts of which the life is composed of:  materials, shapes, a variety of different artificial ways and methods. I am interested in the same things that have always attracted sculptors: material, surface, shape and space in which the works were placed. I use metal, wood, recycled materials and new media, such as for example 3-D programs.

I get inspired by people, and reflection, objects and environment, life and its phenomena, learning. These are the issues related to my works. The artwork can sometimes be generated by coincidence. Something can be found, some old object or material that creates the idea and becomes a work of art.

As a sculptor I work with the same issues with computer as well as with the other materials, I compose three dimensional objects in space.

The 3D- space in which my works are located, is unlimited and fully configurable by myself. There is a selection of all different shapes and different materials. All whatever you can imagine is available to be created.