Työskentelystäni / About

Riitta Huttunen

Kuvanveistäjä ja kuvataideopettaja

Olen kuvanveistäjä ja kuvataideopettaja, olen työskennellyt kuvataidealalla yli 40 vuotta. Taiteilijan työni on itsenäistä ja opettajan työn mukana tulevat ihmiset, kaksi erilaista asiaa täydentävät toisiaan. Valo ja varjo, kylmä ja lämmin, elämä ja kuolema – elämä on täynnä vastakohtapareja, jotka tekevät elämästä sen makuista kuin se on – suolaista ja välillä niin makeaa.

Materiaali, pinta, muoto ja tila

Taideteoksissani pohdin elämän ja maailman ilmiöitä materiaalien, muotojen, erilaisten tekotapojen ja menetelmien avulla. Minua kiinnostavat samat asiat, jotka ovat kiinnostaneet kuvanveistäjiä aina: materiaali, pinta, muoto ja tila, johon teokset olivat sijoitettu. Käytän metallia, puuta, kierrätysmateriaaleja ja uusia medioita kuten esim. 3D- ohjelmia.

Inspiraation lähteillä

Minua innostavat ihmiset ja pohdiskelu, esineympäristö, rakennettu ympäristö, elämä ja sen ilmiöt, oppiminen. Näihin asioihin teoksenikin liittyvät. Sattumaltakin voi syntyä taidetta. Jotain voi löytyä, jokin vanha esine tai materiaali, joka avaa ajatuksen ja syntyy taideteos.

3D- avaruus

Innostuin paljon 3D- piirtämisestä. Digitaalinen 3D- kuva syntyy kuin taikatemppuna ja kuitenkin sen muoto, hahmo, värit, valot ja varjot ovat riippuvaisia ohjelman käyttäjän mielikuvituksesta ja tavoitteista. Kuvanveistäjänä työskentelen kolmiulotteisuuden ja plastisen sommittelun parissa myös tietokoneohjelmalla työskennellessäni. Teokseni ovat tutkimusmatkoja uudenlaiseen ilmaisuun taiteellisessa toiminnassani. Teokset ovat uniikkeja.

Teosteni tila, 3D- avaruus, johon ne sijoittuvat, on rajaton ja kokonaan itseni määriteltävissä. Lisäksi on käytettävissä kaikkien eri muotojen ja eri materiaalien valikoima mitä ikinä voikaan kuvitella.

Koen, että virtuaalisessa todellisuudessa elävät immateriaaliset teokseni saavat erilaisen mahdollisuuden elää omaa elämäänsä kuin teokset, jotka ovat olemassa todellisina esineinä. Immateriaaliset teokset toteuttavat periaatteita, jotka ovat taiteen ja taiteilijoiden olemassaolon edellytyksenä: riippumattomuus ja vapaus.

Taide 

Minulle taide ja sen tekeminen merkitsee sitä, että sen äärellä katsoja voi kokea ja testata tunteitaan, eläytyä erilaisiin tunnelmiin ja muistoihin. Sen avulla voi ilmaista itseään. Kuvitella mielikuvituksessa, jotain mitä ei voi tai saa tai uskalla kokea tai ajatella. Taide voi rohkaista ihmistä asioissa, joissa hän epäröi. Taide voi lohduttaa ihmistä. Taide voi opettaa, se voi antaa vastauksen johonkin, mitä on pohtinut. Se näyttää sen, mikä meille on yhteistä maailmassa; olemme kaikki ihmisiä kaikkine toiminemme yhdessä täällä elämässä.

 About

I am a sculptor and art teacher. The artist works independently and often alone and the teacher works together with the children and with different people, two different things complete each other. Light and shadow, hot and cold, life and death – life is full of pair of opposites that make life as tasting as it is – salty and, sometimes, so sweet.

In my artworks I reflect contrasts of which the life is composed of:  materials, shapes, a variety of different artificial ways and methods. I am interested in the same things that have always attracted sculptors: material, surface, shape and space in which the works were placed. I use metal, wood, recycled materials and new media, such as for example 3-D programs.

I get inspired by people, and reflection, objects and  environment,  life and its phenomenas, learning. These are the issues related to my works. The artwork can sometimes be generated by coincidence. Something can be found, some old object or material that creates the idea and becomes a work of art.

A few years ago I got excited by the 3D drawing. Digital 3-D image is formed like a magical trick, and yet, however, the result, the forms, shapes, colors, lights and shadows, depends on the user’s imagination and user´s goals.  As a sculptor I work with the same issues with computer as well as with the other materials, I compose three dimensional objects in space.

The 3D- space in which my works are located, is unlimited and fully configurable by myself. There is a selection of all different shapes and different materials. All whatever you can  imagine is available to be created.