Kirjoittaja: Riitta Huttunen

Torus, toroidi

Kiitos, 1999, Valtion kokoelmat

Kiitos, 1999, Valtion kokoelmat

Torus on geometriassa auton sisärenkaan tai munkkirinkilän muotoinen kaareva pinta, joka syntyy, kun suorakulmion vastakkaiset sivut liimataan yhteen ja saadun ympyrälieriön vastakkaiset päät liimataan yhteen. Torus- sana tulee latinasta ja se tarkoittaa tyynyä. Rakastan erityisesti erästä kaunista ja selkeätä muotoa. Sen hahmo on kaunis, sympaattinen. Toroidin muodon volyymi on ulospäin laajeneva, kasvava ja, ihme kyllä, samaan aikaan huimaavasti sisäänpäin kulkeva. Energia kiertää hahmossa jatkuvasti sen pinnalla ympäri ulospäin ja taas sukeltaen sisälle. Muoto on vahva, kiehtovaa siinä on ajatus äärettömyydestä ja ikuisuudesta. Olen tutkinut tätä aiemmin tätä teoksessani ”Kiitos” , 1999, huovutus ja kirjonta.

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen on e-kirja, joka myynnissä OnEduShop myymälässä. Kirja sopii perusopetukseen koulujen oppilaille hankittujen e- kirjojen joukkoon, mutta  sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

Riitta Huttunen (kuvanveistäjä SKL, kuvataideopettaja, TaM) on työskennellyt  n. 30v perusopetuksessa yläkoulun kuvataideopettajana ja opas perustuu hänen menetelmiinsä piirustuksen opetuksessa.

Hinni Huttunen ( kuvataiteilija, Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos, AMK ) on nykytaiteilija, mediataiteen moniosaaja.

Kolmen oppaan sarja on myynnissä kappalehinnalla 3,50e/oppilas ja hintatarjouksella 500e/2v/koulu tai 300e/v

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen on kolmiosainen opas, joka on tarkoitettu kuvataideopetuksen e-oppimateriaaliksi. Se on tarkoitettu pääasiassa perusopetuksen kuvataideopetukseen, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

  1. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Ti­lan ku­vaa­mi­sen me­ne­tel­miä!
  2. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Ih­mi­sen ku­vaa­mi­nen – help­poa ja haus­kaa?
  3. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Va­lon ja var­jon leik­ki!

Me­ne­tel­mä­opas ha­vain­nol­lis­taa lyi­jy­kynä­piir­rok­sin sen, kuin­ka tär­ke­ää on osa­ta piir­tää käsi­va­ral­la sekä so­vel­taa suuntaisperspektiiviä, joka on ih­mi­sen ku­vaa­mi­ses­sa­kin kor­vaa­ma­ton­ta. Va­lon ja var­jon ku­vaa­mi­nen ko­e­taan mo­nes­ti vai­ke­ak­si, vaik­ka se on­kin op­pi­lais­ta val­ta­van kiin­nos­ta­vaa. Oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa on pel­kis­tet­ty ja sel­keä ohje va­löö­ri­pii­rus­tuk­ses­sa on­nis­tu­mi­seen.

 

Piirtäminen- ajattelu näkyy viivoina!

Tekijät: Hinni Huttunen Riitta Huttunen, 2014

Ohessa kuvia oppaan kohdasta  ”Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Va­lon ja var­jon leik­ki!”

teltta_valokuva-300x200 teltta1-300x300 teltta2-300x300 teltta3-300x300 teltta4-300x300 teltta5-300x300