Kirjoittaja: Riitta Huttunen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen on e-kirja. Kirja sopii perusopetukseen koulujen oppilaille hankittujen e- kirjojen joukkoon, mutta  sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

Riitta Huttunen (kuvanveistäjä SKL, kuvataideopettaja, TaM) on työskennellyt  kolmenkymmenen vuoden ajan perusopetuksessa yläkoulun kuvataideopettajana ja opas perustuu hänen menetelmiinsä piirustuksen opetuksessa.

Hinni Huttunen ( kuvataiteilija, KuM, Kuninkaallinen Taidekorkeakoulu ) on nykytaiteilija, mediataiteen moniosaaja.

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen

Piirtämisen menetelmäopas kuvataideopetukseen on kolmiosainen opas, joka on tarkoitettu kuvataideopetuksen e-oppimateriaaliksi. Se on tarkoitettu pääasiassa perusopetuksen kuvataideopetukseen, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa oppia piirtämään yksinkertaisilla ja selkeillä menetelmillä.

  1. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Ti­lan ku­vaa­mi­sen me­ne­tel­miä!
  2. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Ih­mi­sen ku­vaa­mi­nen – help­poa ja haus­kaa?
  3. Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Va­lon ja var­jon leik­ki!

Me­ne­tel­mä­opas ha­vain­nol­lis­taa lyi­jy­kynä­piir­rok­sin sen, kuin­ka tär­ke­ää on osa­ta piir­tää käsi­va­ral­la sekä so­vel­taa suuntaisperspektiiviä, joka on ih­mi­sen ku­vaa­mi­ses­sa­kin kor­vaa­ma­ton­ta. Va­lon ja var­jon ku­vaa­mi­nen ko­e­taan mo­nes­ti vai­ke­ak­si, vaik­ka se on­kin op­pi­lais­ta val­ta­van kiin­nos­ta­vaa. Oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa on pel­kis­tet­ty ja sel­keä ohje va­löö­ri­pii­rus­tuk­ses­sa on­nis­tu­mi­seen.

Siirry tähän Swayhin
Siirry tähän Swayhin
Siirry tähän Swayhin

Tekijät: Hinni Huttunen Riitta Huttunen, 2014

Ohessa kuvia oppaan kohdasta  ”Piir­tä­mi­nen – ajat­te­lu nä­kyy vii­voi­na: Va­lon ja var­jon leik­ki!”

teltta_valokuva-300x200 teltta1-300x300 teltta2-300x300 teltta3-300x300 teltta4-300x300 teltta5-300x300

 

 

1. TILAN KUVAAMISEN MENETELMIÄ

MUISTATKO KUN OLIT PIENI LAPSI JA HALUSIT OPPIA AJAMAAN POLKUPYÖRÄLLÄ? KATSOIT IHAILLEN TOISIA, JOTKA JO OSASIVAT PYÖRÄILLÄ. PÄÄTTÄVÄISESTI SINÄKIN ALOITIT HARJOITTELUN JA VARMAAN MUISTAT, ETTEI AJAMINEN OLLUT ALUKSI HELPPOA JA SAATOIT KAATUAKIN KERRAN TAI PARI. EHKÄ AJATTELIT, ETTET IKINÄ OPPISI AJAMAAN POLKUPYÖRÄLLÄ JA ETTET YRITTÄISI EDES OPETELLA. NYT, KUN OSAAT AJAA HYVIN, HUOMAAT, ETTÄ AJATUS SIITÄ, ETTET OSAISI, TUNTUU HASSULTA.

Jokin muukin taito kohdallasi on saattanut edistyä samalla tavalla kuin polkupyörällä ajamisen taito: harjoittelemalla ahkerasti ja paljon! Piirustustaito on samanlainen taito kuin muutkin taidot. Sen voi oppia, kun oppii ajattelemisen kautta ymmärtämään sen menetelmiä. Piirustustaidosta on sinulle elämässä paljon hyötyä ja iloa. Voit helposti havainnollistaa asioita ja merkitä asioita muistiin piirtämällä.

Vanhojen tavaroiden kauppaan astui asiakas, joka tiedusteli myyjältä, olisiko heillä vanhaa sänkyä myytävänä. Kauppias vastasi: ”Kyllä, on yksi, mutta se on kaukana varaston perällä ja tänään ei ole toista myyjää, joten en voi lähteä näyttämään sitä, mutta voin kyllä piirtää kuvan siitä.” Kauppias otti taskustaan kynän ja piirsi paperille kuvassa näkyvän H-kirjainta muistuttavan piirustuksen. Kuten huomaat, ei kauppiaan piirtämästä kuvasta kovinkaan hyvin välity se, millainen sänky oli. Asiakas ei kiinnostunut palaamaan uudelleen.

Jos kauppias olisi osannut hyödyntää tilan kuvaamista eli perspektiiviä piirustuksessaan, hän olisi pystynyt kuvaamaan sängyn toisen tässä nähtävän kuvan tapaan. Tästä kuvasta asiakkaan olisi ollut helppo ymmärtää millainen vanha sänky oli! Kauppias olisi myös voinut myös helposti jatkaa kuvaa lisäämällä siihen yksityiskohtia, koristeita ja kuvioita, joita sängynpäädyissä ehkä oli. Asiakkaan uteliaisuus olisi syttynyt ja hän olisi palannut uudelleen!

Kehittämällä havaintokykyäsi ja harjoittelemalla uusia piirustusmenetelmiä sekä kehittämällä ajatteluasi voit oppia piirtämään ihan minkä aiheen tahansa! Aiheita voit löytää ympäristöstäsi sekä mielikuvituksestasi. Se on hauskaa ja innostavaa! Piirrä käsivaralla! Käsivarapiirustus tarkoittaa piirtämistä ilman apuvälineitä, ilman viivoitinta. Tartu kynään ja anna mennä, älä pelkää virheitä!

 

MITÄ? Nykytaiteen biennaali

MITÄ? Nykytaiteen biennaali on Mikkelin, Kuopion ja Joensuun taidemuseoiden uusi näyttelykonsepti, joka toteutetaan yhteistyössä alueen ammattitaiteilijoiden, taiteilijaseurojen, Taiteen edistämiskeskuksen sekä ammattikuraattoreiden kanssa.

MITÄ? Nykytaiteen biennaalin tavoitteena on edistää alueen kuvataidetta saattamalla yhteen nykytaiteilijoita ja taidealan asiantuntijoita.

Kuopiossa 2019, Mikkelissa 2021 ja Joensuun taidemuseossa 2023 järjestettävien näyttelyiden lisäksi MITÄ?

Nykytaiteen biennaalin liittyy kuraattoritapaamisia eri paikkakunnilla. Lisäksi yhteistyötä ammattitaiteilijoiden, taidemuseoiden, kuraattorien ja muiden taidealan toimijoiden välillä vahvistetaan ja tuetaan eri tavoin. Hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan facebook-sivuilla.

PORTFOLIOTAPAAMISET

M_itä? -biennaalin portfoliotapaamiset jatkuvat Joensuussa 13.4. ja Mikkelissä 20.4.

Itä-Suomen alueen taiteilijoille suunnatut portfoliotapaamiset toteutetaan ryhmätapaamisina, joissa taiteilijat esittelevät tämän hetkistä työskentelyään kuraattoriryhmälle. Kuraattoriryhmässä ovat alueen taidemuseoiden edustajien lisäksi kuraattori Laura Köönikkä ja kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukonen.

Portfoliotapaamisten kautta haetaan myös taiteilijoita vuonna 2019 Kuopion taidemuseossa järjestettävään Mitä? – nykytaiteen biennaaliin.

Molemmille paikkakunnille mukaan mahtuu noin 20 taiteilijaa. Kuraattoriryhmä valitsee portfoliotapaamisiin taiteilijat hakemusten perusteella. Portfoliotapaamisten tarkka ohjelma ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Tapahtumaan voi ilmoittautua 15.3.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen harri.heinonen@taike.fi

Hakeminen portfoliotapaamiseen:
Lähetä lyhyt muutaman rivin mittainen kuvaus viimeaikaisesta työskentelystäsi ja lyhyt perustelu, miksi haluat mukaan portfoliotapaamiseen sekä linkki kotisivuillesi tai sähköiseen portfolioon. Liitä viestiin koko nimesi ja yhteystietosi sekä tieto haluatko ensisijaisesti osallistua Joensuun vai Mikkelin tapaamiseen.

Tapahtuma on osallistujille maksuton.

lähde: